Kari Tove Elvbakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Tove Elvbakken

Helga Arianson, Kari Tove Elvbakken, Kirsti Malterud
15.05.2008
Fra 1994 fikk helsetjenesten plikt til å ha internkontroll. Statens helsetilsyn benytter systemrevisjon som tilsynsmetode ( 1 ). Slikt tilsyn kan bidra til forbedringer i virksomheter som utsettes...
Kari Tove Elvbakken
10.12.2001
I kugalskapens tid er spørsmål om risiko ved mat aktualisert i hele Europa. Her i Norge arbeides det med en ny lov om kontroll av næringsmidler, som oppfølging av NOU 1996: 10, Effektiv matsikkerhet...
Dag Stenvoll, Kari Tove Elvbakken, Kirsti Malterud
03.03.2005
I januar 2003 ble stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken (heretter 2003-meldingen) presentert ( 1 ). Ti år tidligere ble en tilsvarende melding Utfordringer i...