Kari Sønderland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Sønderland

Kari Sønderland
30.01.2001
Spesialisthelsetjenesteloven (1) erstatter dagens sykehuslov (2) og de organisatoriske bestemmelsene i lov om psykisk helsevern (3). Loven gjelder således for hele spesialisthelsetjenesten. Den er i...