Kari Slinning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kari Slinning (f. 1962) er dr.psychol. og forskningsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

R-BUP Øst og Sør

Artikler av Kari Slinning
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media