Kari Slinning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Slinning

Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Marit Rognerud
11.02.2014
Systematic screening for postnatal depression in combination with counselling sessions has been introduced in recent years at many child health centres in Norway. This is in line with national...
Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Marit Rognerud
11.02.2014
Systematisk screening av barseldepresjon i kombinasjon med støttesamtaler er i de senere år blitt innført ved mange helsestasjoner i Norge. Dette er i tråd med de nasjonale retningslinjene for...