Kari Skullerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Skullerud

Kari Skullerud, Eivinn Hauglie-Hanssen
07.10.2019
Professor dr.med. Ansgar Torvik døde 18. august, 94 år gammel. Han var den siste gjenlevende av en gruppe markante personligheter som preget norsk medisin i mange år med rivende...
Trine Brevig, Marianne Arnestad, Jørg Mørland, Kari Skullerud, Torleiv Ole Rognum
01.04.2004
I 1999 var 47 % av de som omkom i trafikken bilførere ( 1 ). En del av ulykkene disse førerne forårsaker, rubriseres som uforklarlige ut fra trafikkbildet og vitnebeskrivelser. Man antar at slike...
Eirik Helseth, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Finn Wesenberg, Knut Lote, Johan Cappelen, Geirmund Unsgård, Tore Stokland, Knut Wester
20.02.2003
Hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år i Norge, med ca. 40 nye tilfeller per år. Intrakraniale svulster hos barn skiller seg på mange måter fra tilsvarende hos voksne...
Eirik Helseth, Torstein Meling, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Knut Lote, Geirmund Unsgård, Roar Kloster, Iver Arne Langmoen, Knut Wester
20.02.2003
Selv om primære hjernesvulster er den tredje hyppigste årsak til kreftdød hos yngre voksne, vil den enkelte lege bare i begrenset omfang få noen større personlig erfaring med slike pasienter. I en...
Knut Lote, Reidulv Hatlevoll, Søren Jakob Bakke, Bernt Due-Tønnesen, Eirik Helseth, Tryggve Lundar, Anders Glomstein, Kari Skullerud
20.04.2000
Primære hjernesvulster i barnealder har ofte bedre fem- og ti-års prognose enn tilsvarende svulster hos voksne (1 – 3). Data for langtidsoverlevelse utover ti år blir imidlertid sjelden rapportert i...