Kari Schrøder Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Schrøder Hansen

Kari Schrøder Hansen
26.03.2020
In an overcrowded refugee camp, following the WHO’s recommendations will be impossible. The international community must help provide medical assistance to vulnerable groups during this ongoing...
Kari Schrøder Hansen
23.03.2020
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger. Det internasjonale samfunnet må bidra med medisinsk hjelp til sårbare grupper i denne pågående pandemien. Medio mars...
Charlotte Ibsen Henriksen, Kari Schrøder Hansen
24.02.2020
Hvordan utdanner man spesialister i et land med stor mangel på helsepersonell? Legeforeningen samarbeider med Society of Medical Doctors Malawi for å finne løsninger på...
Kari Schrøder Hansen
12.06.2018
Spesialist i generell kirurgi Kari Shrøder Hansen (59) har nylig kommet tilbake etter en måneds feltarbeid i Bangladesh. Her deler hun noen av sine opplevelser og erfaringer fra arbeidet på...
Houman Charani, Torben Wisborg, Kari Schrøder Hansen, Guttorm Brattebø, Liv Berit Stenseth
23.10.2003
Moderne traumebehandling bygger på enkle prinsipper med kontroll over luftveier, ventilasjon og blødning som de primære siktemål. Opplæringen i dette er systematisert gjennom flere...
Hilde Marie Engjom, Thor-Henrik Henriksen, Sven Young, Kari Schrøder Hansen
06.10.2015
The global shortage of qualified health workers is particularly severe in low-income countries. The experiences from the recent Ebola outbreak in West Africa demonstrate how lack of capacity and...
Kari Schrøder Hansen
03.03.2005
Optimal behandling av hardt skadede pasienter er en utfordrende oppgave som krever deltakelse fra flere nivåer og spesialiteter. Vi har sett en økende tendens til funksjonsfordeling og...
Turid Grydeland Nordås, Silje Leiren, Kari Schrøder Hansen
20.10.2005
Tradisjonelt sett har det rektale kvikksølvtermometeret vært brukt til å måle kroppstemperatur. Denne typen termometre er nå erstattet av nyere målemetoder for å unngå spredning og forurensning av...
Hilde Marie Engjom, Thor-Henrik Henriksen, Sven Young, Kari Schrøder Hansen
06.10.2015
Mangel på kvalifisert helsepersonell rammar låginntektsland særleg hardt. Erfaringane med ebolautbrotet i Vest-Afrika viser korleis manglande kapasitet og kvalitet i helsetenesta raskt kan få globale...