Kari Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Sand

Kari Sand
17.06.2011
Hvordan skal begrepene «informert samtykke» og «forståelse» oppfattes? Hvordan kan man måle studiedeltakeres forståelse av informasjon om kliniske studier? Informert samtykke til kliniske studier...