Kari Peersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: kari.peersen@siv.no

Seksjon for hjertesykdommer

Medisinsk avdeling

Sykehuset i Vestfold

og

Avdeling for atferdsmedisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming, design, datainnsamling, dataanalyse, tolkning av data samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av innsendte manus.

Kari Peersen er ph.d., fysioterapeut og postdoktor/forsker. Hun mottar interne forskningsmidler fra Sykehuset i Vestfold.

Artikler av Kari Peersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media