Kari Ormstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Ormstad

Sidsel Rogde, Kari Ormstad
09.02.2006
I Tidsskriftet nr. 24/2005 skriver Haakon Lindekleiv om norske legers forståelse av medisinerlatin ( 1 ). Vi verdsetter selvsagt at temaet tas opp, og i særdeleshet at det finnes studenter som...
Kari Ormstad
05.01.2006
Norges første professor i rettsmedisin, Michael Skjelderup (1769 – 1852), definerte disiplinen som «anvendelse av legevitenskapens forskjellige deler for å opplyse og besvare fremsatte rettsspørsmål...
Arne Kristian Myhre, Geir Borgen, Kari Ormstad
05.10.2006
Medisinsk kunnskap om mishandling og seksuelle overgrep mot barn er av relativt ny dato. I 1962 publiserte Henry Kempe og medarbeidere den etter hvert legendariske artikkelen «The battered child...