Kari Øen Jones

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Øen Jones

Marit Grønning, Frode Svendsen, Håvard Skeidsvoll, Kari Øen Jones, Per Torgeir Nilsen
10.05.2002
Spastisitet er et vanlig forekommende fenomen ved sykdom eller skade i sentralnervesystemet, som for eksempel multippel sklerose, hjerneslag og ryggmargsskade. Fenomenet er definert som en...