Kari Midtbø Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Midtbø Kristiansen

Anne Brækhus, Kari Midtbø Kristiansen, Thale Kinne Rønqvist
12.04.2021
Mange med demens i Norge er ikke utredet og har ikke fått diagnose. Aldersbestemt helseattest gir mulighet til å fange opp disse. Nylig ble det fattet et vedtak i Stortinget som ber regjeringen...
Ellen Melbye Langballe, Stine Skorpen, Frode Kibsgaard Larsen, Jeanette Engeland, Lene Kristiansen, Øyvind Kirkevold, Geir Selbæk, Knut Engedal, Kari Midtbø Kristiansen
21.08.2017
Personer med utviklingshemning kan i større grad enn andre ha vansker med å gi uttrykk for helseplager og helsebehov. Vi mangler kunnskap om den eldre befolkningen med utviklingshemning får god nok...
Kari Midtbø Kristiansen, Knut Engedal
09.04.2013
Psykiske lidelser som depresjon, angst og demens er vanlig hos eldre, men vi har mangelfull kunnskap om både diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen. For å bedre kvaliteten på helsetilbudet...