Kari Lima

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Endokrinologisk avdeling

Medisinsk divisjon

Akershus universitetssykehus

Hun har bidratt med idé, litteratursøk, og revisjon og godkjenning av manus.

Kari Lima er ph.d., spesialist i endokrinologi og indremedisin, og overlege.

Artikler av Kari Lima
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media