Kari Kjeldstadli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Kjeldstadli

Hilde Fjeld, Kari Kjeldstadli, Martin Steinbakk
28.09.2020
Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene mot folkehelsen. Det utvikles få nye antibiotika, og resistensproblemene øker. Rasjonell bruk av eksisterende antibiotika blir derfor stadig...
Joachim Frost, Jean-Paul Bernard, Erik Sveberg Dietrichs, Kari Kjeldstadli, Bettina Riedel, Ragnhild Bergene Skråstad, Merete Vevelstad, Arne Helland
23.09.2019
Sentralstimulerende legemidler brukes i økende grad innen behandling av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse i Norge. Måling av serumkonsentrasjonen kan være aktuelt for å evaluere terapieffekter,...
Kari Kjeldstadli
25.06.2013
Kalikstad, Betty Barnehelse Hverdagsplager, medisiner, gode råd, spørsmål og svar. 184 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 279 ISBN 978-82-02-34389-7 Barnehelse er et oppslagsverk for...