Kari Kjeldstadli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for farmakologi

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med utforming/design, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kari Kjeldstadli er spesialist i klinisk farmakologi og overlege.

Artikler av Kari Kjeldstadli
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media