Kari Killén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kari Killén (f. 1934) er dr.philos. og forsker emerita ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt honorar for konsulenttjenester og ekspertuttalelser.

Artikler av Kari Killén
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media