Kari Killén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kari Killén (f. 1934) er dr.philos. og forsker emerita ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt honorar for konsulenttjenester og ekspertuttalelser.

Artikler av Kari Killén
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media