Kari Killén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Killén

Sverre Halvorsen, Kari Killén, Jens Grøgaard
08.01.2013
Doctors have a responsibility for revealing and acting on cases involving child abuse, but they often fail to do so. There is sufficient knowledge available to see, investigate and take...
Sverre Halvorsen , Kari Killén, Jens Grøgaard
08.01.2013
Det er legers ansvar å se og handle i barnemishandlingssaker, men de unnlater ofte å gjøre det. Det finnes nok kunnskap til å se, undersøke og ta ansvar. Leger og andre profesjonelle anvender en...