Kari Johanne Myhren*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Etterutdanning i folkehelsevitenskap for helsesøstre og sykepleiere i kommunehelsetjenesten

Statens institutt for folkehelse

Postboks 4404 Torshov

0403 Oslo

* Nåværende adresser:

J.K.S. Totlandsdal

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032 Oslo

N. Tvedt

Helsekontoret Sandvika

Bærum kommune

Postboks 43

1300 Sandvika

R. Breilid

Skjetten helsestasjon

Skedsmo kommune

Nordens vei 15

2013 Skjetten

T.B. Rønning

Uranienborg Majorstuen helsestasjon

Middelthunsgate 15B

0308 Oslo

E.K. Kogstad

i Akershus

Postboks 70

1474 Nordbyhagen

K.J. Myhren

Askim helsestasjon

Postboks C 1801

1815 Mysen

Avdeling for primærhelsetjeneste

Avdeling for helseopplysning Sentralsykehuset

Artikler av Kari Johanne Myhren*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media