Kari Gjelstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Gjelstad

Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
25.02.2019
The scope of compulsory hospitalisation in mental health care is internationally regarded as a key indicator of quality and legal protection. Despite this, there is a conspicuous lack of good and...
Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
21.02.2019
Omfanget av tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern er internasjonalt ansett for å være en viktig indikator på kvalitet og rettssikkerhet. Til tross for dette er det en påfallende mangel på gode...
Kari Gjelstad, Hans Løvdahl, Torleif Ruud, Svein Friis
03.04.2003
Sammenliknet med andre europeiske land er prosentandelen av psykiatriske tvangsinnleggelser i Norge svært høy. En sammenlikning av data fra 21 europeiske land fra 1993 viser at Norge lå nest høyest...
Kristine Tøgersen, Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
13.01.2015
One of the objectives of the Opptrappingsplanen for pyskisk helse 1999 – 2008 («National Programme for Mental Health» (1999 – 2008)) was to reduce the use of compulsory hospitalisation in mental...
Kristine Tøgersen, Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
13.01.2015
Innledning Ett av målene i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2008 var redusert bruk av tvang i psykisk helsevern ( 1 ). Det kan se ut som om utviklingen har g...