Kari Gjelstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Psykiatrisk avdeling

Sykehuset Østfold

Hun har bidratt i alle ledd av manusarbeidet.

Kari Gjelstad er spesialist i psykiatri og avdelingssjef for DPS Halden/Sarpsborg og Fredrikstad.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kari Gjelstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media