Kari Dolven Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Dolven Jacobsen

Kari Dolven Jacobsen, Sophie D. Fosså, Steinar Aamdal
29.11.2006
Tidsskriftet publiserte i 2004 en oversiktsartikkel om behandling av malignt melanom ( 1 ). Vi har erfart at det er behov for gjentatt og ytterligere opplysning om melanom til pasienter, pårørende og...
Kari Dolven Jacobsen
08.01.2004
Femårsoverlevelse for pasienter med cancer testis er nå > 95 %. Langtidsbivirkninger og livskvalitet, der fertilitet er viktig for det psykososiale velværet, er derfor blitt svært viktig for disse...
Kari Dolven Jacobsen, Johan Tausjø, Bjarne Hager, Stein Gundersen †
14.01.2010
Fjernmetastaser fra malignt melanom er relativt lite påvirkelig av cytostatika. 5-(3,3 dimetyl-1-triazeno)imidazole-4-karboksamid (DTIC) er fortsatt det mest brukte cytostatikum, og 10–20 % av...