Kari D. Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kari D. Jacobsen (f. 1956) er dr.med., spesialist i onkologi og er fagansvarlig overlege for malignt melanom.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Artikler av Kari D. Jacobsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media