Kari Borgny Jønland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kari Borgny Jønland (f. 1964) er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og overlege, med hovedarbeidsområde pacemakere/ICD-behandling.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har deltatt på møte om CRT-implantasjonsteknikk i regi av Biotronik og mottatt kongresstøtte fra Sorin.

Hjertemedisinsk avdeling

St. Olavs hospital

Artikler av Kari Borgny Jønland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media