Kari Bente Foss Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Bente Foss Haug

Armin P. Piehler, Kari Bente Foss Haug, , Jürgen J. Wenzel, Peter B. Kierulf, Wolfgang E. Kaminski
15.11.2007
ABC (ATP-bindende kassett)-transportører danner en gruppe av store, evolusjonsmessig høykonserverte membranproteiner som kan påvises i alle arter fra prokaryoter til komplekse organismer. ABC-...
Petter Urdal, Olav Sandstad, Else Marit Løberg, Kari Bente Foss Haug
28.02.2008
Laktasemangel er enten arvelig betinget eller opptrer sekundært til annen tarmsykdom. Nylig ble det påvist en DNA-variant (-13910 C > T i MCM6-genet) som er koblet til arvelig laktasemangel ( 1...
Kari Bente Foss Haug
30.04.2009
Kroppens jern holdes på et fysiologisk nivå av en rekke finjusterte opptaks- og fordelingsmekanismer. Svikt i disse kan ikke kompenseres med økt utskilling Jern er nødvendig for en rekke prosesser i...