Kari Alvær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Alvær

Else-Karin Grøholt, Øyvind Hesselberg, Kari Alvær, Liv Grøtvedt
06.11.2008
Et godt helseindikatorsystem er med på å avdekke både positive og negative helsetrender i en befolkning. Hvilken form og hvilket innhold slike systemer skal ha, må diskuteres. Et utstrakt...
Arve Sjølingstad, Kari Alvær, Anders Engeland, Lisa Forsén
30.03.2001
Til enhver tid er ca. 10 % av sykehussengene her i landet opptatt av pasienter med en skade. Personer med skader utgjør et betydelig antall også blant de poliklinisk behandlede pasientene. Mange av...
Kari Alvær, Branko Kopjar
20.08.2000
Ved Seksjon for forebyggende og helsefremmende arbeid ved Folkehelsa er det en viktig oppgave å gi forskningsbaserte råd overfor helsemyndigheter og helsetjeneste. Vi analyserer muligheter for...
Kari Alvær, Branko Kopjar*
30.06.2000
Syklister er den gruppen av kjørende som har høyest skaderisiko i trafikken i forhold til kjørelengden. Risikoen for å pådra seg skader er 40 ganger høyere per personkilometer for syklister enn for...