Karen Therese Sulheim Haugstvedt*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karen Therese Sulheim Haugstvedt*

Karen Therese Sulheim Haugstvedt*, Sidsel Graff-Iversen, Liv Haugli
18.11.2004
Rehabiliteringstiltak overfor langtidssykmeldte har som regel vist god effekt så lenge tiltakene har pågått, men har ikke hatt vedvarende virkning på sykefraværet ( 1 ). Samtidig er det vist at den...