Karen Astrid Boldingh Debernard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karen Astrid Boldingh Debernard

Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland
23.09.2019
Use of the antipsychotic drug quetiapine to treat sleep disorders has become widespread, also in Norway. Its efficacy is poorly documented, and even low doses may have substantial side effects. There...
Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland
16.09.2019
Bruk av antipsykotikumet kvetiapin for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger. Det er...