Karen Astrid Boldingh Debernard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Karen Astrid Boldingh Debernard er cand.pharm., ph.d. og spesialrådgiver ved RELIS Sør-Øst, Avdeling for klinisk farmakologi og Avdeling for kompleks epilepsi, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karen Astrid Boldingh Debernard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media