Kåre Willoch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kåre Willoch

Kåre Willoch
30.11.2001
Tidsskrift for Den norske lægeforening bringer i nr. 27/2001 et intervju med undertegnede, om samfunnets sårbarhet (1). Det gir på enkelte punkter en misvisende fremstilling av hva jeg har sagt. Jeg...