Kåre Birger Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kåre Birger Hagen

Kjetil G. Brurberg, Martin Lerner, Kåre Birger Hagen, Trygve Ottersen
25.05.2021
Vi vil takke Øian med flere som i en velskrevet kronikk diskuterer behovet for kritisk refleksjon når man tar i bruk nytt medisinsk utstyr ( 1 ). Forfatterne advarer mot å lese CE-merking som en...
Helle Margrete Meltzer, Margaretha Haugen, Kathrine C. Haavardsholm, Kåre Birger Hagen, Hans Erik Heier, Anne Marie Bakke McKellep, Håkon Glørstad, Asbjørn Tandberg
30.05.2002
Interesse for alternative kostholdsretninger kan være religiøst eller filosofisk begrunnet, være motivert ut fra dyre-, ressurs- eller miljøvern, eller ha helsemessige motiver. I dag finnes det en...