Kaja Hansen Hunnålvatn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hun har deltatt i planleggingen, utført datainnsamling, gjort primær analyse, deltatt i manuskriptutarbeidingen og har godkjent innsendte manusversjon.

Kaja Hansen Hunnålvatn (f. 1991) er turnuslege ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kaja Hansen Hunnålvatn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media