Kai Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kai Andersen

Kai Andersen
05.02.2004
Ekkokardiografi har i løpet av siste tre tiår fått stadig økende diagnostisk betydning i klinisk kardiologi. De fleste spørsmål vedrørende hjertets morfologi og funksjon kan nå besvares med...
Stig Urheim, Kai Andersen, Svend Aakhus
16.10.2012
Three-dimensional representation of the heart by ultrasound (three-dimensional echocardiography) has in principle been available for the past two decades. The method has been assessed at Oslo...
Stig Urheim, Kai Andersen, Svend Aakhus
16.10.2012
Tredimensjonal fremstilling av hjertet ved bruk av ultralyd (3D-ekko) har i prinsippet vært tilgjengelig de to siste tiår. Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, har metoden vært evaluert fra...