Julie Synnøve Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Julie Synnøve Arnesen

Julie Synnøve Arnesen, Knut Henrik Strøm, Kaare Harald Bønaa, Rune Wiseth
18.11.2019
In myocardial infarction with ST-segment elevation, rapid reperfusion of the occluded coronary artery is important to reduce myocardial damage. The benefit of reperfusion therapy is greatest when it...
Julie Synnøve Arnesen, Knut Henrik Strøm, Kaare Harald Bønaa, Rune Wiseth
18.11.2019
Ved hjerteinfarkt med ST-elevasjon er rask reperfusjon av den okkluderte koronararterien viktig for å redusere skaden på myokard. Nytten av reperfusjonsbehandling er størst når den gis innen 2–3...