Julia Chelsom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Julia Chelsom

Julia Chelsom, Alfred Halstensen
20.11.2001
Gruppe A-streptokokker (GAS) er en hyppig årsak til infeksjoner hos mennesket og kan gi infeksjoner i alle typer vev. I Norge forekommer infeksjoner i hud og hals hyppigst, men en rekke organsystemer...
Bård Reiakvam Kittang, Julia Chelsom, Pål A. Jenum, Wenche Sletbakk Vie, Øystein Wendelbo
09.10.2003
Brucellose er en zoonose som skyldes bakterien Brucella. Særlig tre arter er assosiert med sykdom hos menneske: B melitensis, B suis og B abortus. I Norge opptrer brucellose meget sjelden og...