Juan Robbie Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Juan Robbie Mathisen

Hilde Eide, Stein Foss, Margareta Sanner, Juan Robbie Mathisen
29.05.2012
In Norway during the last decade we have seen a continuous increase in the number of organ donations from deceased donors. Despite this increase there is still a considerable imbalance between the...
Stein Foss, Margaretha Sanner, Juan Robbie Mathisen, Hilde Eide
17.06.2014
The demand for organs for transplantation is increasing ( 1 ). Despite an increase in the number of transplantations in recent years, there are still patients on the waiting list who die each year...
Hilde Eide, Stein Foss, Margareta Sanner, Juan Robbie Mathisen
29.05.2012
I Norge har vi de siste ti år sett en jevn økning i antall organdonasjoner fra avdød giver. Til tross for økningen er det fortsatt et betydelig misforhold mellom behovet og antallet tilgjengelige...
Stein Foss, Margaretha Sanner, Juan Robbie Mathisen, Hilde Eide
17.06.2014
Behovet for organer til transplantasjon stiger ( 1 ). Til tross for en økning i antall transplantasjoner i de senere år, dør det årlig pasienter fra ventelisten som ikke har fått tilbud om...