Juan Robbie Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Juan Robbie Mathisen (f. 1950) er spesialist i nevrokirurgi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrokirurgisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Nåværende arbeidsplass:

* Aleris sykehus, Bergen

Artikler av Juan Robbie Mathisen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media