Jorunn Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: jorunn.sandvik@stolav.no

Jorunn Sandvik er ph.d., spesialist i gastroenterologisk kirurgi og overlege ved Kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital. Hun er leder for Norsk forening for fedmekirurgi.

Artikler av Jorunn Sandvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media