Jørn Einar Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jørn Einar Rasmussen er seksjonsoverlege ved Akuttmottaket, Drammen sykehus, Vestre Viken, konstituert leder av Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin og oberstløytnant og sjeflege i Hæren. Han har deltatt i flere internasjonale operasjoner i regi av Forsvaret og er øvingsleder ved masseskade/massetilstrømmingsøvelser i Drammen.

Artikler av Jørn Einar Rasmussen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media