Jørn Dyerberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørn Dyerberg

Kim Fleischer Michaelsen, Jørn Dyerberg, Erling Falk, Harald S. Hansen, Peter Marckmann, Ole Kim Overvad, Lene Schack-Nielsen, Flemming Skovby, Keld E. Sørensen
20.06.2002
Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2002; 164: 1334 – 8 Tabel  1 Fedtindhold i modermælk, modermælkserstatning og komælk per 100 ml (1) Modermælk Modermælkserstatning Komælk (sød...