Jørild Haugen Villanger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jørild Haugen Villanger (f. 1974) er cand.scient. i biologi og prosjektkonsulent.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Jørild Haugen Villanger
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media