Jørgen Rikard Rønnevig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Rikard Rønnevig

Claus Lützow-Holm, Jørgen Rikard Rønnevig
22.09.2005
Legemiddelbivirkninger er et stort helseproblem, og internasjonalt regner man med at 3 – 8 % av alle sykehusinnleggelser skyldes legemiddelreaksjoner ( 1 , 2 ). Kutane legemiddelreaksjoner stod for...