Jone Owe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jone Furlund Owe (f. 1975) er spesialist i nevrologi, med doktorgrad på myasthenia gravis. Han er overlege ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, der han har ansvaret for utredning av CFS/ME.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jone Owe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media