Jonas Minet Kinge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Folkehelseinstituttet

og

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med tolkning av data, utforming og revisjon av manus og har godkjent siste innsendte versjon.

Jonas Minet Kinge er helseøkonom, seniorforsker og førsteamanuensis.

Artikler av Jonas Minet Kinge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media