Jonas Holte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jonas Holte

Odd Kildahl-Andersen, Jonas Holte, Helge Stalsberg
19.11.2009
Vår pasient har vært en diagnostisk utfordring, og vi er positive til innspill for å komme videre slik at vi kan stille en presis årsaksdiagnose med hensyn til pasientens polycytemi ( 1 ). Imidlertid...
Odd Kildahl-Andersen, Jonas Holte, Helge Stalsberg
24.09.2009
Høyt hemoglobinnivå med erytrocytose er en vanlig årsak til utredning. Vi presenterer en kvinne som samtidig hadde jernmangel, høy erytropoietinverdi og funn av monoklonale plasmaceller i...