Jonas Gahr Støre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre
18.12.2003
Fugelli, Per 0-visjonen 271 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 249 ISBN 82-15-00320-6 Vi våkner og hører på morgennyhetene at en ernæringsprofessor vil forby salg av pølser på...
Jonas Gahr Støre
30.04.2003
I skrivende stund, like før påsken 2003, sitter jeg og veier for og imot å avbestille en feriereise til Beijing. Det handler selvsagt om SARS. Verken WHO eller Folkehelsa fraråder å reise til Beijing...
Jonas Gahr Støre
18.10.2011
My father had measles. I was vaccinated against viruses in the local environment. My children are vaccinated against measles viruses from the other side of the globe. We must engage in a return match...
Jonas Gahr Støre
18.10.2011
Min far hadde meslinger. Jeg ble vaksinert mot virus i nabolaget. Mine barn er vaksinert mot meslingvirus fra den andre siden av kloden. Vi må ta omkamp om vårt forbud mot alkoholreklame i Brussel...
Jonas Gahr Støre
20.08.2013
Det grunnleggende utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at helse- og omsorgspolitikk er et fellesskapsansvar. Hver og en har ansvar for egen helse. Som fellesskap tar vi ansvar for alles helse...