Jon Otto Sundhagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Otto Sundhagen

Syed Sajid Hussain Kazmi, Jon Otto Sundhagen, Tor Leif Flørenes, Andries Jan Kroese, Jørgen Junkichi Jørgensen
31.05.2007
Det har vært en rask utvikling innen laparoskopisk kirurgi de siste 20 årene. Dion og medarbeidere beskrev laparoskopisk aortakirurgi i 1993 ( 1 ), men det er først de siste årene det er rapportert...
Andreas Brudvik, Peter Rancinger, Jon Otto Sundhagen, Truls Hauge
11.08.2005
Kolorektal kreft utgjøre 15 % av alle nye krefttilfeller i Norge, og er etter prostatakreft hos menn og brystkreft hos kvinner den hyppigste kreftsykdommen, med ca. 3 000 nye tilfeller hvert år ( 1...