Jon Martin Sundet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Martin Sundet

Jon Martin Sundet
20.06.2001
Intelligens anslås ut fra observerte ferdigheter som i utgangspunktet må læres. IQ (intelligenskvotient) er et mål på en persons prestasjon i forhold til en referansepopulasjon med henblikk på de...