Jon Lunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Lunde

Ketil Størdal, Jon Lunde
01.11.2007
I 1950 fikk Kendall, Hench og Reichstein nobelprisen i medisin eller fysiologi for beskrivelsen av binyrebarkhormonene og deres struktur og betydning. Allerede i 1950-årene ble steroidhormoner...