Jon Ivar Elstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: Jon.I.Elstad@nova.hioa.no

NOVA

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Høgskolen i Oslo og Akershus

Han har hatt ideen til studien, utført dataanalysene og skrevet utkast til artikkelen. Videre har han bidratt med drøfting av bakgrunnen for studien, utformingen av analysene og presentasjon og fortolkninger av resultatene. Han har bearbeidet manuskriptet og godkjent innsendt versjon.

Jon Ivar Elstad (f. 1948) er dr.philos. i sosiologi og forsker I ved NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Artikler av Jon Ivar Elstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media