Jon Ivar Elstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Ivar Elstad

Jon Ivar Elstad, Ola Reiertsen
29.05.2018
The demand for health services will be affected by increasing life expectancy and a growing number of elderly people in the population. However, the need for health services will not only reflect the...
Jon Ivar Elstad, Ola Reiertsen
28.05.2018
Etterspørselen etter helsetjenester vil påvirkes av økende levealder og et voksende antall eldre i befolkningen. Behovet for helsetjenester vil imidlertid ikke bare gjenspeile antallet i hver...
Jon Ivar Elstad
28.08.2003
Blant menn i 50-årsalderen er dødeligheten betydelig høyere enn i foregående aldersgrupper, uførepensjoneringen øker, kronisk sykelighet blir mer utbredt og flere vurderer egen helsetilstand som...
Jon Ivar Elstad
21.02.2012
Around 2005, life expectancy was 2.5 years higher in Molde than in Arendal. It is remarkable that Norwegian cities that are fairly similar in terms of size, income level and population composition...
Jon Ivar Elstad, Espen Dahl, Dag Hofoss
17.11.2005
Hvorfor er det så markante regionale forskjeller i dødelighet i Norge ( 1  –  4 )? En nærliggende forklaring er at det i regioner med høy dødelighet i større grad er lav levestandard, helseskadelige...
Jon Ivar Elstad
21.02.2012
Rundt 2005 var den forventede levealder 2,5 år høyere i Molde enn i Arendal. Det er påfallende at norske byer som er nokså like når det gjelder størrelse, inntektsnivå og befolkningssammensetning,...