Jon Hustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Hustad

Jon Hustad
19.10.2006
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 15/2006 ( 1 ) polemiserer tidligere avdelingssjef ved Barneklinikken ved Rikshospitalet, Sverre Lie, mot min bok Varsleren ( 2 ) Dette gjør han uten å nevne at den...
Jon Hustad
10.08.2006
Saka som er omtala i boka Varsleren , handlar om at eit alvorleg lungesjukt barn vart sedert og utsett for ei invasiv forskingsundersøking for så å døy nokre timar seinare – ikkje om ein «heftig og...