Jon G. Reichelt

Artikler av Jon G. Reichelt

Jon G. Reichelt
01.10.2018
Robert J. Ursano, Carol S. Fullerton, Lars Weisaeth, Beverley Raphaelred Textbook of disaster psychiatry 2. utg. 351 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Pris GBP 85 ISBN 978-1-...