Jon Erik Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Erik Hagen

Dagfinn Lunde Markussen, Jon Erik Hagen, Anette Tvedt, Ole Martin Steihaug
13.04.2021
Bruken av penselprøver fra øvre luftveier har økt sterkt under pandemien. Vår kasuistikk viser at dette ikke er uproblematisk. En mann i 70-årene med kjent koronarsykdom og infrarenalt aortaaneurisme...