Jon Erik Finnvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Erik Finnvold

Jon Erik Finnvold
23.10.2008
Tre av ti fastlegar er kvinner. Dette talet har vore relativt stabilt i åra 2001 – 05, samtidig som rekrutteringa av kvinner til medisin har vore aukande. Det betyr at ein minkande del av kvinnelege...