Jon Andreas Andersson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Andreas Andersson

Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
The use of benzodiazepines has increased sharply since they were first synthesised in the 1950s, and they have gradually replaced barbiturates and other hypnotic and anti-anxiety drugs ( 1 ). In 2008...
Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Bruken av benzodiazepiner har økt kraftig siden de først ble syntetisert i 1950-årene og etter hvert erstattet barbiturater og andre sove- og angstdempende midler ( 1 ). 6 % av den norske...