Johnny Mjell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johnny Mjell

Johnny Mjell
20.06.2001
Hvalfangstmonumentet av kunstneren Knut Steen ligger rett ved Rica Hotel Sandefjord der landsstyremøtet avholdes fra 17.–19. oktober. Foto T. Sandberg Vestfold er Norges minste fylke etter areal, men...
Johnny Mjell, Per Hjortdahl
30.05.2001
Formålet med prosjektet var å prøve ut hvordan kontinuerlig kvalitetsforbedring kunne innarbeides i de daglige rutiner i helsetjenesten i en kommune. Hensikten var å utarbeide en helhetlig modell for...
Johnny Mjell, Kåre Reiten
30.04.2000
I Legeforeningen har diskusjonen om fastlegeordningen pågått i et kvart århundre. Første gang vi finner den omtalt skriftlig, er i heftet Tanker om morgendagens primærlegetjeneste (1), og allerede i...