John A. Wilson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

John Wilson (f. 1949) er spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi med spesiell interesse for nevrofysiologiske mekanismer og EEG ved søvnsykdommer, epilepsi og koma. Han er nå overlege ved Avdeling for kompleks epilepsi, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Artikler av John A. Wilson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media