John-Tore Eid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John-Tore Eid

John-Tore Eid
02.09.2014
Takk for en fin leder om en problematisk helsetilstand som opptar allmennheten, og som i særlig grad utfordrer medisinfaget ( 1 ). Lederen trekker fram flere sider ved diagnosen kronisk...